Bättre miljö med dagvattenkassett i trädgården

 

 

Det finns mycket att göra då man vill få ett miljövänligare hushåll. Med sopsäckar som är av plast som går att återvinna så får man bättre samvete. Och kompostering samt smart shopping kan göra att man inte så ofta måste gå med soporna till uppsamlingsplats. I trädgården så kan man också göra saker som får betydelse för områdets miljö. När man bor på en plats som lätt drabbas av översvämningar så är det viktigt att ta hand om vattnet som samlas på tomten. Det kan man göra med en dagvattenkassett som samlar upp och leder regnvattnet till rätt plats.

Led bort vatten med dagvattenkassett

Bara för att det är naturligt med regn så betyder det inte att det är bra för miljön vid ditt hus. Det att man har byggt ett bostadsområde förändrar situationen och man kan inte säga att en översvämning är en naturlig sak som man får leva med. Genom att leda bort vattnet från tomten till lämplig plats så sköter man om marken. Träd, buskar och plantering kommer då inte att skadas vilket är viktigt. Kanske ännu viktigare är givetvis att husets grund slipper bli skadad av vatten. Om det sker så måste man utföra omfattande renovering som inte alltid är så positiv för miljön, och det ska man komma ihåg då man funderar på hur regnvatten ska hanteras på tomten.

Plast kan vara riktigt bra

Plast är ett material som man kan ha stor nytta av. Avfallssäckar är gjorda av mjuk plast medan fördröjningsmagasin och dagvattenkassetter görs av hårdare plastmaterial som klarar av vattnet som rinner genom magasin och rör. Plast är hållbart och när det tillverkas för att grävas ner i marken så är det också miljövänligt. Man får en lösning som inte kräver underhåll titt som tätt och som är enkel att hantera. Plasten är ju lättviktig och det gör att man inte behöver stora maskiner för installation. Även detta är ju något som är bra för miljön då man kan minska på bruk av maskiner och fordon då man lägger ner dagvattenkassetter i marken.

Dagvattenkassetter hellre än stenkistor

Traditionellt sett så har man använt stenkistor i trädgårdar för att få vatten att flyta åt rätt håll. Men att använda en stenkista istället för en dagvattenkassett så är det lite som att ha en hink för soporna utan en sopsäck. Det blir helt enkelt mer arbete på lång sikt och man får inte samma effektiva system. Huruvida man ska koppla dagvattenkassetten till avloppssystemet eller skicka vattnet ut i naturen är en viktig fråga som man måste fundera på. Men en sak är säker, med de moderna plastkassetterna så är det otroligt mycket enklare att koppla till befintliga system som kan finnas alldeles vid tomten.

10 Jan 2018