Blogg

 
RSS

Snabbavveckling med sopsäckar kvar på lagret

23 Sep 2022

 

 

Om du vill likvidera ett ab på kort tid så kan snabbavveckling vara ett bra val. Men det går inte att snabbavveckla med sopsäckar kvar på lagret. Om lagret dessutom tillhör bolaget så är du ganska långt från en avslutad likvidation.

Så fungerar snabbavveckling

Med snabbavveckling menas att du ger ett annat bolag uppdraget att likvidera ab åt dig. Detta är möjligt när ditt bolag är vilande och i grund och botten bara finns som papper och pengar på ett företagskonto. I det här läget så går det att sälja ab för att få det likviderat.

Men snabbavveckling är egentligen inte annorlunda från en vanlig likvidation som du själv hade genomfört. Anledningen till att det går snabbt är att du lämnar över jobbet till någon annan. Det bolag som köper för att avveckla kommer att ha många månaders arbete med detta.

Vad ska du göra med sopsäckarna?

Om det fortfarande finns ett lager med sopsäckar så måste du sälja dessa innan likvidation. Det kan du göra på olika sätt. Många väljer dock att annonsera på forum online för att det ska gå undan. Om du har samarbetspartners som kan tänka sig att köpa upp ditt lager så kanske det blir enklast.

I vissa fall kan det vara bäst att helt enkelt ge bort sopsäckarna eller att som ägare plocka hem dessa. Det här är ju trots allt en vara som de allra flesta har behov av. Äger du bolaget så äger du ju sopsäckarna så då kan du ta hem dem för eget bruk.

Men om det rör sig om väldigt många sopsäckar och det finns skulder som skulle kunna betas av genom inkomster för försäljning av sopsäckar så är det klart att detta kan vara smartare. Det är ditt beslut att fatta men se till att lager och sopsäckar är väck innan du ansöker om snabbavveckling!

/plast-i-plastsack.jpg

Kan en dagvattenkassett tillverkas av plastpåsar?

5 Jul 2022

 

En dagvattenkassett som är gjord av plast kan givetvis tillverkas av plast som är återvunnen. Fast idag är det inte så att vi i Sverige använder plastpåsar för att tillverka dagvattensystem av plast. Processen ser inte ut på det viset. Dessutom finns det fortfarande ett stort behov av ett bättre system för att fler sopsäckar och plastpåsar ska återvinnas.

/pase-till-nacho.jpg

En dagvattenkassett är av plast

Något som är väldigt intressant med dagens system för uppsamling av dagvatten under marken är att de är gjorda av plast. Där vi tidigare använde stenkistor kan vi nu lägga ner dagvattenmagasin och dagvattenkassetter som är lättviktiga. En dagvattenkassett är inte dyr att tillverka och den har en form som gör det lätt att koppla vidare i system under marken.

Plastpåsar är också gjorda av plast

Plastpåsen tillverkas av olja som bearbetas med värme så att det blir långa kedjor av polyetenmolekyler. Små pellets av plast används för att skapa plastfilm och påsar. Det är bara att värma upp dessa pellets av polyeten för att få en massa och skapa plastfilm. Det går att välja olika tjocklek i enlighet med ändamål.

För att det ska bli en påse så värmer man upp delarna som ska smältas samman igen. Processen är effektiv och snabb. Men då vi vill veta om dessa påsar kan återanvändas och bli till dagvattenkassetter så måste vi se på vad som händer när påsen är förbrukad.

Plasten som återvinns i Sverige

Det finns många frågetecken omkring återvinning av plast och en hel del kritik mot att detta inte alls fungerar som vi skulle kunna tro. Tekniken att använda plast och smälta ner för att till exempel göra en dagvattenkassett finns ju. Men det betyder inte att detta sker i verkligheten.

Det finns tusentals återvinningsstationer i Sverige. Dessa tar emot plast från miljoner svenska hushåll och mer. Plasten sorteras så att man har var sort för sig och sedan skickas den för rengöring.

Efter rengöring så skapar man nya pellets av varje sort. Nu kommer plasten att bli så kallad återvunnen råvara och då kan den användas för många olika saker i enlighet med sort. Men den här processen med granulering sker inte nödvändigtvis i Sverige. Dessutom är det ju inte nödvändigtvis fråga om samma plast-sort som används för hårdare plastföremål. Inte ens då man blandar olika typer av plast för att få fram rätt typ av hårdhet för dagvattenmagasin.

Det som går att säga är att det restavfall som blir över när man har hanterat den överblivna plasten används för att göra energi i Sverige. Man värmer till exempel bostäder med energin och den kan förstås nyttjas av industrier som gör dagvattenkassetter. Så på detta vis kan det absolut vara så att resterna av gamla plastpåsar har ett finger med i spelet då man tillverkar en dagvattenkassett.

Sälja sopsäckar snabbt innan likvidation

28 Jul 2021

 

 

För att kunna likvidera ett företag gäller det att lägga ner all verksamhet och se till att bolaget bara existerar som papper och pengar på ett konto. Det här kan ta lite tid och det finns olika typer av likvidation. Många tänker på konkurs då de här ordet likvidation men det är faktiskt inte sällan så att man frivilligt avvecklar ett bolag av olika skäl.

Då inventarier inkluderar en massa sopsäckar kan det vara klokt att göra något med dessa i god tid. Det finns ju till exempel möjlighet att sälja av lagret på ett effektivt sätt till exempel via nätet. Om detta inte görs i tid kommer sopsäckarna att bli över och det kan ju tyckas vara slöseri med resurser.

Likvidation innebär slutet på företaget

Det är viktigt att förstå att en likvidation av ett ab är samma sak som att det upphör att existera för evigt. Det går inte att backa när likvidationen väl är i rullning. Om du vill dra igång verksamheten igen i framtiden kommer det att kräva ny registrering av ett nytt bolag.

Likvidationen behöver dock inte betyda en trist historia så som vi ser konkursen. Tvärtom går det att göra ett smidigt avslut. Ett sätt är att ha god planering. Här är det verkligen klokt att sälja av lager i god tid för att slippa göra förhastade saker med bra produkter.

Sopsäckar behövs alltid

Just sopsäckar är inte så svåra att sälja av. Särskilt då de har ett standard format som passar både hem och arbetsplatser. Enklast är förstås att kontakta tidigare kunder och erbjuder resterande lager till ett mycket bra pris. Då går det i varje fall att få igen kostnaden för material.

Dessutom lär det finnas gott om folk omkring företaget som kan tänka sig att köpa upp sopsäckar för eget bruk. Om det bara rör ett mindre lager kan det här vara den enklaste vägen att gå.

När det handlar om mycket större mängder av sopsäckar och annat material för hantering av avfall är det möjligt att annonsera om detta online. Det går att komma i kontakt med organisationer, företag och andra som kan tänkas vara intresserade av att köpa upp ett större parti till ett vettigt pris.

En väl planerad likvidation

Att ha en plan för hur lager med sopsäckar ska hanteras är att ha en god plan för likvidationen. Detta oavsett om du själv kommer att avveckla eller om du till sist säljer det vilande bolaget med all dokumentation för snabbavveckling.

Stress är aldrig bra och därför är det viktigt att komma igång med planeringen för vad som ska göras med lager och lokaler inför en likvidation. Detta bör göras så snart som beslutet om att lägga ner fattas. På så vis kommer du att slippa stressen då slutdatum närmar sig och då slipper du också förhastade beslut som du bara förlorar på.

Vanliga problem med polymer i återvunna sopsäckar

24 Apr 2021

 

Vi vet ju att plast inte alls behöver vara ett så stort problem vad gäller natur och miljö. Det går ju att använda slängda sopsäckar och göra nya. Detta görs men det finns problem när man ska återvinna plaster som polyeten som är en polymer vi finner i sopsäckar.

Polymer i sopsäckar

Till att börja med ska det sägas att plaster som regel har minst en typ av polymer samt många tillsatsämnen som ger den önskade konsistensen och ett utseende som passar. Det brukar vara så att polymerer som används i sopsäckar är gjorda av kolföreningar.

Det finns också sopsäckar där man har polymer som är uppbyggd av kiselföreningar men det är inte lika vanligt. Organiska ämnen som kolföreningar är kan ses som en fördel men det är också känt att sopsäckarna av detta slag inte är utan problem då de ska återvinnas.

Det sorteras fel

Ett av de allra största problemen vad gäller återvinning av sopsäckar och andra produkter av plast har med sorteringen att göra. När vi kommer till en miljöstation förstår vi inte alltid skillnaden mellan polymer och laminat. Idag är det mycket vanligt att produkter har lager där det finns laminat på toppen för att man till exempel vill ha ett snyggt tryck på varan.

Om vi tar en påse av polymer och kastar den tillsammans med produkter som har material som inte kan återvinnas på samma sätt blir det problematisk för företagen som ska smälta ner och göra ny plast. Det är komplicerat att sortera ut det material som inte kan användas och det blir mycket kostsamt.

Partiklar som inte ska vara där kommer med

I och med att det kostar mycket att sortera bort plastmaterialen som man inte kan återvinna är det ganska vanligt att de ändå får följa med i mixen. De här partiklarna kommer inte att smältas ner som resten av polymer gör och då får man en sopsäck som inte är lika hållbar. Det blir sämre plastpåse helt enkelt.

Är det bara fel på sorteringen?

Det kan verka lite väl hårt att skylla problem med lägre kvalitet på återvunna sopsäckar av polymer på de som sorterar, nämligen privatpersoner. Det är inte riktigt så enkelt. Många gånger gör folk rätt men de följer instruktioner som är felaktiga.

Det är inte helt ovanligt med råd på plastprodukter som ger källsorteringsinstruktioner som får dig att tro att en plastprodukt hör samman med påsen du kastar den i. Du gör rätt enligt instruktionerna men det hela blir ändå fel och leder till problem med återvinning samt lägre kvalitet på återvunna plastpåsar.

Ny teknik för sortering ska till

Det verkar alltså som att man kommer att behöva ny teknik och nya innovationer för sortering av polymer och de plastmaterial som man inte kan återvinna. Om detta blir möjligt kan återvinningen av sopsäckar ge mycket högre kvalitet till ett lägre pris.

Går det att kasta ett frigolithuvud direkt i sopsäcken?

10 Apr 2021

Frigoliten kommer ofta med produkter och är ett plastmaterial som bör hanteras på rätt sätt. Om du står med ett frigolithuvud som kanske har använts i en butik som inredning kanske du undrar vad du kan göra med det då det ska kastas.

Går det att kasta ett frigolithuvud direkt i sopsäcken?

Om det är ett litet frigolithuvud som inte ens längre sitter på en torso för uppvisning av kläder går det bra att kasta direkt i de vanliga soporna. Du kommer inte att vara en brottsling för att du gör på detta vis. Det är när frigoliten kommer i lite större storlek som du inte bara kan kasta ut den som vanligt med vanliga sopsäcken.

Frigolit ska sorteras som plastförpackning

Oavsett om du har ett litet frigolithuvud eller en hel torso av frigolit som du nu ska kasta är det förstås mycket bra om du kan sopsortera. Har du tid att bege dig till återvinningscentralen är detta att föredra. Då kommer ju frigoliten att hamna på rätt plats och du slår ett slag för miljön.

Ett frigolithuvud räknas precis som en plastförpackning. Plastförpackningen kan ju vara av mjuk eller hård plats. Andra exempel på saker som sorteras i samma kategori är:

  • Ketchupflaskor
  • Chipspåsar
  • Mejeriförpackningar

Allt som är gjort av frigolit kan alltså slängas precis där du slänger dessa förpackningar av plats. Ett frigolithuvud behöver du dock inte skölja av så som du bör göra med ketchupflaskan och keso-förpackningen.

När frigoliten är stor

Om du står med ett gigantiskt frigolithuvud som du inte ens får in i en vanlig bil är det dock tal om en helt annan typ av sortering. Nu är det istället så att frigoliten ska sorteras som brännbart grov-avfall. Då ska du inte försöka placera den där du lägger vanliga matförpackningar av plast.

Avvikelser förekommer

Det finns förstås avvikelser och vissa kommuner har egna specifika regler för frigolit. Om du är osäker på vad du bör göra ska du ta kontakt med personalen på den återvinningscentral som finns nära dig.

Berätta att du tänker kasta frigolit och hur stor den är. Då får du vägledning om var du ska slänga frigoliten. Det här är en bra sak att göra men du kan alltså kasta ett mindre frigolithuvud direkt i en sopsäck utan att få ågren för det. Sopsäcken kommer att hanteras på bästa möjliga sätt i Sverige där vi ändå är mycket duktiga på att hantera avfall.

Måste du kasta det?

Innan du sticker frigolithuvudet i sopsäcken ska du veta att det finns gott om personer som vill ha det. Kanske finns det en skola eller kurs nära dig som gärna hade fått ett huvud av frigolit att göra konstprojekt med. Det här är ju faktiskt också en form av återvinning som du bör beakta!

Företag som Citadellet Bolagsservice behöver också sopsäckar

5 Jun 2020

 

När vi tänker på företag och sopsäckar är det lätt att fokusera på firmor som generar mycket skräp. Att ett cateringbolag måste ha riktigt bra sopsäckar. Men firmor som Citadellet Bolagsservice behöver också ha ett bra stöd i form av säckar för skräp på kontoret. Det här kan faktiskt få betydelse på flera sätt.

Citadellet Bolagsservice jobbar med bolagstjänster

Citadellet Bolagsservice är ett bolag som erbjuder privatpersoner och företag hjälp med att starta och lägga ner bolag. De består av ett team som tycker att företagsområdet är superintressant. Men deras verksamhet hade aldrig fungerat utan bra sopsäckar på jobbet. Det är något som vi tar för givet men som egentligen inte är det.

Vad händer om det inte finns sopsäckar på jobbet?

Du kanske aldrig har tänkt på det då det alltid tycks finnas påse i sopkorgen på ditt jobb. Men faktum är att det kan bli minst sagt problematiskt utan. Om Citadellet Bolagsservice skulle få problem med sopsäckar som inte är på plats kan det mycket väl påverka verksamheten för vad ska man göra av skräp när det inte finns någon säck?

Att vi kan koncentrera oss på arbetsplatser beror bland annat på att det inte blir smutsigt och stökigt. Här spelar uppsamlingen av skräpet en mycket stor roll. Den måste fungera på ett smidigt sätt. Det gör den när den som sköter städningen har bra sopsäckar att tillgå.

Så företag som Citadellet lägger ner tid på att se till att det alltid är rent och snyggt på jobbet. Det leder till en bättre arbetsmiljö där det går att fokusera på uppgifterna som till exempel att likvidera ett bolag med snabbavveckling eller att låta ett nytt se dagens ljus med lagerbolag.

Formsprutning av viktiga plastdetaljer för sopkorgar

9 Nov 2019

 

När plastprodukter ska vara tekniktäta är formsprutning ett bra val av tillverkningsmetod. Formsprutningen kan användas för stora såväl som för små volymer. Moderna formsprutningsmaskiner jobbar på ett snabbt och automatiskt sätt. Det finns många fördelar med att välja den här tekniken när det ska skapas detaljer till produkter som sopkorgar av plast.

Varför formsprutning av plast?

Det finns flera viktiga anledningar till att många produktionsprojekt genomförs med formsprutning. Tekniken är mycket spännande. Särskilt under senare år då maskinerna har utvecklats i ett rasande tempo med många viktiga funktioner.

När mindre plastdetaljer behövs för att till exempel ge en sopkorg ett smidigt lock kan formsprutningen bli det bästa valet. En av de främsta anledningarna till detta är att tekniken är kostnadseffektiv. Priset per del som tas fram kan bli väldigt lågt. Särskilt när det rör sig om större volymer.

Det går snabbt

En annan anledning till att formsprutningen blir ett så bra val för plastdetaljer till sopkorgar är att den är snabb. En erfaren plastverkstad kan jobba på ett effektivt sätt. De hittar snabbt orsaker till möjliga stopp om dessa dyker upp. Tidsplanen hålls och slutkunden kan räkna med att få leveransen av sopkorgar i tid.

Många produkter med exakta mått

När det ska skapas detaljer till sopkorgar som kan finnas i tusentals exemplar är det viktigt att varje detalj håller exakta mått. Det går inte att chansa på att man kan bända detaljerna på plats på soptunnan bara för att de är av ett mjukare material.

Med formsprutning går det att ta fram extra många delar utan att tumma på precisionen. Med den här tekniken får man precis samma mått för varje del. Detta även då det tas fram flera delar med en omgång.

Samma verktyg kan användas igen

När ett verktyg är klart för formsprutning kommer det inte att förstöras bara för att det används. Det går att forma mer plastdelar i samma form. Det här kan man göra länge. Det kan vara väldigt bra då detaljerna kanske kommer att behövas i flera omgångar under flera års tid.

När det behövs nya soptunnor med samma mått är det bara att lägga in en ny order om samma delar. All information finns lagrad och det tar inte lång tid att förbereda formsprutningsmaskinen för samma uppgift igen.

Lätt att anpassa färg

Med plastproduktion är det lätt att hålla sig till en viss stil och färg. De delar som ska användas på sopkorgar som tillverkas separat kommer att passa perfekt. De har samma färg och konsistens som själva sopkorgen. Det är viktigt för estetikens skull.

Bra för miljön

Formsprutning anses vara en mycket miljövänlig produktionsteknik och det får också betydelse då man planerar tillverkning av plastdelar för sopkorgar. Svenska plastverkstäder kan jobba med metoder som är särskilt bra för vår natur. De har också rutiner som ökar säkerheten för anställda vilket också är viktigt.

Lagerbolag på lager som sopsäckar

8 Aug 2018

Namnet avslöjar vad det handlar om men det kan ändå låta lite märkligt. Fast idag så är lagerbolag ett faktum. De finns på lager och du kan köpa ditt aktiebolag utan dröjsmål från en butik med bolag. Butiken kallas för en bolagsservice. Det här är ett finansbolag som har rätten till att registrera aktiebolag som är tomma med bolagsverket.

Lagerbolag utan verksamhet

Ett lagerbolag är tomt på så vis att det inte har någon verksamhet. Det har ett aktiekapital på 50 000 kronor eller 100 000 kronor. Det har ett organisationsnummer. Men alla andra detaljer som namn är mycket anonyma. Det är upp till dig som köper att fylla i dessa så att organisationsnumret knyts till din verksamhet.

Aktiebolag på lager

När en bolagsservice registrerar bolag på detta vis hos Bolagsverket så skapar de i praktiken ett lager med bolag. De kan därmed sälja aktiebolag till dig snabbt. Det blir lite som att köpa sopsäckar. Du surfar in på bolagsservicens hemsida och så fyller du i ett formulär. Du kommer förstås att få betala in aktiekapital och så tillkommer det en avgift som bolaget tar ut för tjänsten.

Är det lagligt?

Ja det är lagligt! Du kan köpa lagerbolag från en bolagsservice utan att oroa dig för att det skulle vara olagligt. När det rör sig om ett etablerat finansbolag så har de inget behov av att fuska och göra konstiga saker. Men tänk ändå på att förvissa dig om att det rör sig om ett aktiebolag som inte har varit i bruk.

Bättre miljö med dagvattenkassett i trädgården

10 Jan 2018

 

Det finns mycket att göra då man vill få ett miljövänligare hushåll. Med sopsäckar som är av plast som går att återvinna så får man bättre samvete. Och kompostering samt smart shopping kan göra att man inte så ofta måste gå med soporna till uppsamlingsplats. I trädgården så kan man också göra saker som får betydelse för områdets miljö. När man bor på en plats som lätt drabbas av översvämningar så är det viktigt att ta hand om vattnet som samlas på tomten. Det kan man göra med en dagvattenkassett som samlar upp och leder regnvattnet till rätt plats.

Led bort vatten med dagvattenkassett

Bara för att det är naturligt med regn så betyder det inte att det är bra för miljön vid ditt hus. Det att man har byggt ett bostadsområde förändrar situationen och man kan inte säga att en översvämning är en naturlig sak som man får leva med. Genom att leda bort vattnet från tomten till lämplig plats så sköter man om marken. Träd, buskar och plantering kommer då inte att skadas vilket är viktigt. Kanske ännu viktigare är givetvis att husets grund slipper bli skadad av vatten. Om det sker så måste man utföra omfattande renovering som inte alltid är så positiv för miljön, och det ska man komma ihåg då man funderar på hur regnvatten ska hanteras på tomten.

Plast kan vara riktigt bra

Plast är ett material som man kan ha stor nytta av. Avfallssäckar är gjorda av mjuk plast medan fördröjningsmagasin och dagvattenkassetter görs av hårdare plastmaterial som klarar av vattnet som rinner genom magasin och rör. Plast är hållbart och när det tillverkas för att grävas ner i marken så är det också miljövänligt. Man får en lösning som inte kräver underhåll titt som tätt och som är enkel att hantera. Plasten är ju lättviktig och det gör att man inte behöver stora maskiner för installation. Även detta är ju något som är bra för miljön då man kan minska på bruk av maskiner och fordon då man lägger ner dagvattenkassetter i marken.

Dagvattenkassetter hellre än stenkistor

Traditionellt sett så har man använt stenkistor i trädgårdar för att få vatten att flyta åt rätt håll. Men att använda en stenkista istället för en dagvattenkassett så är det lite som att ha en hink för soporna utan en sopsäck. Det blir helt enkelt mer arbete på lång sikt och man får inte samma effektiva system. Huruvida man ska koppla dagvattenkassetten till avloppssystemet eller skicka vattnet ut i naturen är en viktig fråga som man måste fundera på. Men en sak är säker, med de moderna plastkassetterna så är det otroligt mycket enklare att koppla till befintliga system som kan finnas alldeles vid tomten.

Köp lagerbolag för att sälja miljövänliga sopsäckar

21 Jul 2017

Det kan fungera mycket bra att sälja miljövänliga produkter till kontor. Idag så är intresset för rengöringsprodukter som inte skadar människa och natur stort. Man inser att de som jobbar på arbetsplatsen också påverkas på ett positivt sätt då man använder sig av säkra och miljövänliga material. Den som redan har goda kontakter och som snabbt vill komma igång med att sälja sopsäckar och annan inredning till kontor kan beakta möjligheten att köpa lagerbolag för att komma igång utan dröjsmål.

Med lagerbolag så kommer man igång snabbt

Ett lagerbolag är ett bolag som redan är registrerat. Man behöver bara se till att skapa ett bankkonto för detta bolag och att lägga in de 50 000 kronor som krävs för ab i Sverige. Allting kan bli klart på en dag och så har man ett bolag som man kan använda för att ta emot betalningar. Det här är minst sagt praktiskt och dessutom inte något som kostar mycket.

Varför lagerbolaget då man kan registrera själv?

Om det inte är så bråttom så är det klart att man lika gärna kan registrera sitt nya bolag själv. Att vänta några veckor på att det ska bli klart kanske känns okej om man ändå har annat att stå i. Men för många så är tid pengar och då kan lagerbolaget bli en bättre lösning. Dessutom så kanske det inte är så rysligt spännande att själv ta hand om det administrativa då man helst vill börja sälja.

Påverka svenska kontor på ett positivt sätt

Då man kan erbjuda miljövänliga soppåsar och andra produkter som är bra så kan man påverka svenska kontor på ett mycket positivt sätt. Det här kan vara en drivkraft i sig och ett säljargument som fungerar väl. Kanske kan man fundera på hur man kan lösa de behov som finns på kontor genom att ha allt som krävs. Det är ju inte bara soppåsar som ska bytas ut. Man behöver tvål, saker till fikarummet, och mer.

Med en väl genomtänkt plan så kan man finna vägen in på denna marknad. En unik struktur och tjänster som inte andra företag har kan vara det som gör att man lyckas väl. Men det är klart, det kommer att krävas en hel del arbete så är det. Även om det är enkelt att köpa lagerbolag och börja verksamheten så får man inse att man måste ha en god affärsplan för att lyckas. Det räcker inte med suveräna produkter som soppåsar som är hållbara både för kontoret och för miljön. Man ska kunna konkurrera med priser och med tjänster som möter de behov som faktiskt finns ute på svenska arbetsplatser.

Papperskorgar för arbetsplatsen

9 May 2016

Att det finns plats för skräp på arbetsplatser är något som vi tar för givet men det är inte alltid som de enkla plastvarianterna fungerar. Om det är så att det finns brandrisk och att man slänger saker som kan lukta illa så är det viktigt att välja rätt typ av papperskorg som erbjuder en hygienisk och smidig användning. Här kan man säga att Brabantia papperskorgar är utmärkta för de är utformade just med tanke på ett erbjuda smidighet och säkerhet. Det här är dessutom skräphållare som ser bra ut och som därmed bidrar till estetiken i ett rum.

Bränna papperskorgar i plast eller pressa dem med kartongpressare?

Ibland är papperskorgar i plast eller metall det bästa alternativet, men inte alltid. Om ditt företag pressar sitt emballage med en kartongpressare (som inte ska förväxlas med kartongresare) för att sedan återvinna materialet kan en papperskorg i papp vara mer lämplig. På en del företag är miljöaspekterna hårt styrda. Hör med inköpsavdelningen innan du shoppar loss :-)

Brabantia papperskorgar – design
När man ser på design på skräphållare så kanske man tror att den klassiska korgen med hål är det enda som finns. Det här kanske fungerar på kontor där man mest kastar papper men det beror ju även en hel del på vad förutom pappret som hamnar i korgen. När man ser på vissa papperskorgar så blir det uppenbart att man här har tagit fram en säker och bra design för de flesta arbetsplatser. Papperskorgen från Brabantia är nämligen gjord i rostfritt stål och det gör att det blir svårt för en brand att överleva när locket är på. I sopkorgen så finns det en innerhink som man plockar ut då man ska slänga skräpet. Det här innebär att det blir lätt att hålla rent i korgen.

Då det finns risk för eld
På arbetsplatser där man slänger saker som kan leda till brand så måste man investera i brandsäkra papperskorgar. Det är viktigt att syretillförsel stryps på ett effektivt sätt för på detta sätt så kan man hindra att en brand får fart även om den väl har kommit igång i sopkorgen. Sedan är det förstås ett måste med en korg som är gjord av ett material som inte brinner och som inte kan leda till farlig rök då en brand uppstår i den. Finns det risk för eld på arbetsplatsen så är det verkligen ett måste att investera i korgar som borgar för säkerhet i alla lägen.

Hygieniskt och snyggt
Nu är det ju inte bara det där med säkerhet som spelar roll. Det vi kastar är ofta saker som kan leda till problem med hygien. Egentligen så borde korgar med hål vara förbjudna på arbetsplatser där man jobbar tätt ihop. Det räcker ju med att en person är rejält förkyld och kastar sina snorpapper i den öppna korgen för att det ska kännas ofräscht för alla som jobbar i rummet. Med Brabantia papperskorgar så kapslar man in det som kastas på ett sätt som gör att ingen blir störd av det. Man slipper dålig lukt och känslan av att skräpet är synligt. Dessutom så är det mycket trevligare för rengöringspersonal att jobba med skräpkorgar som är snygga och enkla att hantera.

 

Tips och trix om soppåsar

25 Jun 2014

Nu är vi igång. Här kommer vi att ge tips och goda råd om sopsäckar, avfallssäckar och avfallshantering samt miljövänliga produkter.