Vanliga problem med polymer i återvunna sopsäckar

 

 

Vi vet ju att plast inte alls behöver vara ett så stort problem vad gäller natur och miljö. Det går ju att använda slängda sopsäckar och göra nya. Detta görs men det finns problem när man ska återvinna plaster som polyeten som är en polymer vi finner i sopsäckar.

Polymer i sopsäckar

Till att börja med ska det sägas att plaster som regel har minst en typ av polymer samt många tillsatsämnen som ger den önskade konsistensen och ett utseende som passar. Det brukar vara så att polymerer som används i sopsäckar är gjorda av kolföreningar.

Det finns också sopsäckar där man har polymer som är uppbyggd av kiselföreningar men det är inte lika vanligt. Organiska ämnen som kolföreningar är kan ses som en fördel men det är också känt att sopsäckarna av detta slag inte är utan problem då de ska återvinnas.

Det sorteras fel

Ett av de allra största problemen vad gäller återvinning av sopsäckar och andra produkter av plast har med sorteringen att göra. När vi kommer till en miljöstation förstår vi inte alltid skillnaden mellan polymer och laminat. Idag är det mycket vanligt att produkter har lager där det finns laminat på toppen för att man till exempel vill ha ett snyggt tryck på varan.

Om vi tar en påse av polymer och kastar den tillsammans med produkter som har material som inte kan återvinnas på samma sätt blir det problematisk för företagen som ska smälta ner och göra ny plast. Det är komplicerat att sortera ut det material som inte kan användas och det blir mycket kostsamt.

Partiklar som inte ska vara där kommer med

I och med att det kostar mycket att sortera bort plastmaterialen som man inte kan återvinna är det ganska vanligt att de ändå får följa med i mixen. De här partiklarna kommer inte att smältas ner som resten av polymer gör och då får man en sopsäck som inte är lika hållbar. Det blir sämre plastpåse helt enkelt.

Är det bara fel på sorteringen?

Det kan verka lite väl hårt att skylla problem med lägre kvalitet på återvunna sopsäckar av polymer på de som sorterar, nämligen privatpersoner. Det är inte riktigt så enkelt. Många gånger gör folk rätt men de följer instruktioner som är felaktiga.

Det är inte helt ovanligt med råd på plastprodukter som ger källsorteringsinstruktioner som får dig att tro att en plastprodukt hör samman med påsen du kastar den i. Du gör rätt enligt instruktionerna men det hela blir ändå fel och leder till problem med återvinning samt lägre kvalitet på återvunna plastpåsar.

Ny teknik för sortering ska till

Det verkar alltså som att man kommer att behöva ny teknik och nya innovationer för sortering av polymer och de plastmaterial som man inte kan återvinna. Om detta blir möjligt kan återvinningen av sopsäckar ge mycket högre kvalitet till ett lägre pris.

24 Apr 2021