Snabbavveckling med sopsäckar kvar på lagret

 

 

 

Om du vill likvidera ett ab på kort tid så kan snabbavveckling vara ett bra val. Men det går inte att snabbavveckla med sopsäckar kvar på lagret. Om lagret dessutom tillhör bolaget så är du ganska långt från en avslutad likvidation.

Så fungerar snabbavveckling

Med snabbavveckling menas att du ger ett annat bolag uppdraget att likvidera ab åt dig. Detta är möjligt när ditt bolag är vilande och i grund och botten bara finns som papper och pengar på ett företagskonto. I det här läget så går det att sälja ab för att få det likviderat.

Men snabbavveckling är egentligen inte annorlunda från en vanlig likvidation som du själv hade genomfört. Anledningen till att det går snabbt är att du lämnar över jobbet till någon annan. Det bolag som köper för att avveckla kommer att ha många månaders arbete med detta.

Vad ska du göra med sopsäckarna?

Om det fortfarande finns ett lager med sopsäckar så måste du sälja dessa innan likvidation. Det kan du göra på olika sätt. Många väljer dock att annonsera på forum online för att det ska gå undan. Om du har samarbetspartners som kan tänka sig att köpa upp ditt lager så kanske det blir enklast.

I vissa fall kan det vara bäst att helt enkelt ge bort sopsäckarna eller att som ägare plocka hem dessa. Det här är ju trots allt en vara som de allra flesta har behov av. Äger du bolaget så äger du ju sopsäckarna så då kan du ta hem dem för eget bruk.

Men om det rör sig om väldigt många sopsäckar och det finns skulder som skulle kunna betas av genom inkomster för försäljning av sopsäckar så är det klart att detta kan vara smartare. Det är ditt beslut att fatta men se till att lager och sopsäckar är väck innan du ansöker om snabbavveckling!

/plast-i-plastsack.jpg

23 Sep 2022