Kan en dagvattenkassett tillverkas av plastpåsar?

 

 

En dagvattenkassett som är gjord av plast kan givetvis tillverkas av plast som är återvunnen. Fast idag är det inte så att vi i Sverige använder plastpåsar för att tillverka dagvattensystem av plast. Processen ser inte ut på det viset. Dessutom finns det fortfarande ett stort behov av ett bättre system för att fler sopsäckar och plastpåsar ska återvinnas.

/pase-till-nacho.jpg

En dagvattenkassett är av plast

Något som är väldigt intressant med dagens system för uppsamling av dagvatten under marken är att de är gjorda av plast. Där vi tidigare använde stenkistor kan vi nu lägga ner dagvattenmagasin och dagvattenkassetter som är lättviktiga. En dagvattenkassett är inte dyr att tillverka och den har en form som gör det lätt att koppla vidare i system under marken.

Plastpåsar är också gjorda av plast

Plastpåsen tillverkas av olja som bearbetas med värme så att det blir långa kedjor av polyetenmolekyler. Små pellets av plast används för att skapa plastfilm och påsar. Det är bara att värma upp dessa pellets av polyeten för att få en massa och skapa plastfilm. Det går att välja olika tjocklek i enlighet med ändamål.

För att det ska bli en påse så värmer man upp delarna som ska smältas samman igen. Processen är effektiv och snabb. Men då vi vill veta om dessa påsar kan återanvändas och bli till dagvattenkassetter så måste vi se på vad som händer när påsen är förbrukad.

Plasten som återvinns i Sverige

Det finns många frågetecken omkring återvinning av plast och en hel del kritik mot att detta inte alls fungerar som vi skulle kunna tro. Tekniken att använda plast och smälta ner för att till exempel göra en dagvattenkassett finns ju. Men det betyder inte att detta sker i verkligheten.

Det finns tusentals återvinningsstationer i Sverige. Dessa tar emot plast från miljoner svenska hushåll och mer. Plasten sorteras så att man har var sort för sig och sedan skickas den för rengöring.

Efter rengöring så skapar man nya pellets av varje sort. Nu kommer plasten att bli så kallad återvunnen råvara och då kan den användas för många olika saker i enlighet med sort. Men den här processen med granulering sker inte nödvändigtvis i Sverige. Dessutom är det ju inte nödvändigtvis fråga om samma plast-sort som används för hårdare plastföremål. Inte ens då man blandar olika typer av plast för att få fram rätt typ av hårdhet för dagvattenmagasin.

Det som går att säga är att det restavfall som blir över när man har hanterat den överblivna plasten används för att göra energi i Sverige. Man värmer till exempel bostäder med energin och den kan förstås nyttjas av industrier som gör dagvattenkassetter. Så på detta vis kan det absolut vara så att resterna av gamla plastpåsar har ett finger med i spelet då man tillverkar en dagvattenkassett.

5 Jul 2022